A Rendszeváltók gyermekei egy kortárs összművészeti, elsősorban képzőművészeti kiállítást s ahhoz tartozó edukációs programot takar.

A kiállítás résztvevői olyan elsősorban az egykori kelet-európai blokkból származó, nemzetközileg is elismert fiatal képzőművészek, akik a rendszerváltás idején, azaz a 80-as 90-as években élték gyermekkorukat.

Alkotásainak témája a gyerekkorhoz, gyermeki játékokhoz kapcsolódik- egy letűnt kor kettősségét, a szét-ttöredezettséget majd a mozaikokból való felépülés útját taglalja.

 

Csiburatska, Süsü sárkány, lábbal hajtós lemez Moszkvics, papagáj nipp szülinapra.

 A kiállítás célja a korszellemhez kapcsolódóan emóciók idézése. A szocialista blokkban megélt gyermekkori évekre reflektál, ugyanakkor túlmutat önmagán: a változás konkrétumát, széttörő s újraépítő mechanizmust s magát az öngyógyítás útját mutatja be.

A folyamatot taglalja, ami során az alkotóknak meg kellett tapasztalniuk, milyen egyik napról a másikra fiatalként kulturális szférát váltani: a szocializmust demokráciára cserélni, a kötelező kisdobos-úttörő sálat levetni, az előprogramozást hátrahagyni, s megfelelni egy szabad, választhatóságra, önmagáért történő kiállásra épülő rendszerben.

 

A képzőművészek munkái jól tükrözik azt a talajtvesztettséget, amikor megszűnik egy szocializásciós alap, s annak helyét a légüres tér veszi át- a lehetőségek tárháza, a szabályok átértelmezése, amikből rendszert alkotni az egyén dolga és felelőssége. A szabadság súlya.

 

A képzőművészek alkotásaiban közös momentumok az antik gyűjtemények átdolgazásai, a recycling anyaghasználat, a régi mesterek tisztelete, mégis nagyon modern formanyelv használata, a kiutak meglelése- a torzók helyetti befejezettség vágya.

 

A Rendszerváltók gyermekei projekt bár egy 25 évvel ezelőtti eseménysorozatot s következményeit állítja a fókuszba, aktualitása a jelenben tán még adekváltabb:

A kulturális gyökér elhagyásával, új szabályrendszer és szocializációs környezetben való életkezdéssel a migrációs folyamatok hatására ma millióknak kell megbirkózniuk.

A kiállítás célja az átéreztetés és egy gyermeki nyelv használatával a tolerancia elősegítése, a gyógyulás lehetséges útjainak bemutatása- Az egyöttérző cselekvés magjainak elültetése.

A program a NEA támogatásával jött létre.

"...Contemporary Art-Exhibition, Educational Project..."

MEDIA